Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2023 TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimcilik Onayı Alınmıştır

Renlob, ülkelerinin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjinin verimlilik sorunlarını ele almak amacıyla kurulmuştur. Bu yönde geliştirilen tüm teknolojiler, geniş bir izleyici kitlesi tarafından erişilebilir ve güvenli bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Renlob’un nihai hedefi, net sıfır emisyonu gerçekleştirmek için dünya genelinde standartlaştırılmış ve adil yenilenebilir enerji hizmetleri sunmaktır.

Read More

Subscribe for the updates!